Общи условия за ползване и опазване на личните данни

Пълна версия в PDF-формат:

Хотел Естрея  поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или когато използвате нашите онлайн услуги. 

Хотел Естрея си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

С достъпа си до този сайт и резервациите, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Когато използвате нашите онлайн услуги и създавате профил в системата, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, адрес, дата на раждане, телефон, e-mail адрес.

 

Личните данни се обработват и ползват от Хотел Естрея при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби. 

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Хотел Естрея не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица.

Хотел Естрея може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на Хотел Естрея и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

СИГУРНОСТ

За Хотел Естрея сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите онлайн услуги от публично достъпни компютри. Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб браузъра си. 

Използвайте сигурни пароли: Препоръчително е да използвате по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола.


  • Telefon Estreya Residence: +359 52 361135 / 361014
  • Telefon Estreya Palace: +359 52 361135 / 361014
  • Email: parkhotel.estreya@abv.bg